BECZKA

historia

dlaczego to robimy

kadra

zasady i zajęcia

galeria

kontakt

Dlaczego to robimy?

Bo kochamy Boga.

Bo kochamy dzieci i młodzież.

2

Bo ich dobro jest dla nas najważniejsze.

Bo chcemy, aby dzieci i młodzież zamiast spędzać bezwartościowo wolny

czas spędzały go na rozwijaniu swoich zainteresowań i uzdolnień.

4

Bo chcemy uwrażliwić ich na takie wartości jak miłość, przyjaźń, szacunek,

poświęcenie się dla innych.

Bo chcemy pomóc w osiąganiu przez nich coraz lepszych wyników w nauce.

6

Bo chcemy aby przechodzące do nas dzieci i młodzież wspaniale się bawili i wypoczywały.

Bo chcemy pomóc dzieciom, młodzieży i ich rodzinom znajdującym się w trudnej

sytuacji materialnej w radzeniu sobie z niedostatkiem i biedą,

8

1

3

5

7